Teenused

Meie teenused

Toruabi 24h

 • Avariide likvideerimine, remont, paigaldus ja hooldus
 • Küttesüsteemide läbipesemine
 • Vee, küte- ja kanalisatsiooni süsteemide pressimine
 • Küttesüsteemide paigaldamine ja balanseerimine
 • Kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine
 • Äravoolutorude ummistuste likvideerimine
 • Santehniliste seadmete paigaldamine (wc potid, valamud, segistid)
 • Vee- ja küte arvestite paigaldamine, hooldus ja kontrollimine
 • Elektriboilerite paigaldamine, remont ja hooldus
 • Soojusvõrkude paigaldamine, remont ja hooldus
 • Tehnosüsteemide isolatsioonitööd
 • Vee- ja kütesüsteemide külmutustehnika kasutamine kui on vee ülekatmine võimatu
 • Külmunud kanalisatsiooni ja veetorude süsteemide külmumisest lahtisulatamine (sisemised, välised, plastik ja metalltorud)
 • toru abi, avariide likvideerimine, remont,paigaldus ja hooldus
 • toru abi külmunud kanalisatsiooni ja veetorude süsteemide

Santehnilised tööd

Pakume santehnilised tööd eraklientidele ,firmadele, korteriühistutele, korteritele, eramajadele. Meie klientide seas on omavalitsused, koolid, lasteaiad, korteriühistud, ettevõtted ja eraisikud.

 Tarbeveetorustiku paigaldamine
• Avariitööd, torutööd
• Torustiku remont, torude vahetamine (vesi-, kanalisatsioon-, küte-)
• Sanitaarseadmete paigaldus
• Püstikute vahetus ja remont
• Boilerite hooldus, remont ja paigaldus
• Veemõõtjate vahetamine, -paigaldamine, -plombeerimine
• Küttesüsteemide ehitamine ja renoveerimine
• Küttetorustiku paigaldamine ja hooldus
• Tehnosüsteemide videouuring
• Drenaaž

Ummistuste likvideerimine

Korterisiseste ummistuste likvideerimine, rasvapüüdurite puhastus, kanalisatsiooni sisetorude läbipesu Kärchneriga, kraanikausiummistuse likvideerimine koos haisuluku avamisega, vanniummistuste likvideerimine haisuluku lahtivõtmisega, drappide puhastus.

Majasiseste ummistuste likvideerimine, püstikute lahtivõtmine,puhastamine vaateluukide avade kaudu,puhastamine keldriluukide kaudu, majasisendi puhastus kinnistukaevu kaudu.
Kanalisatsiooni survepesu: Välisummistuste likvikdeerimine- kinnistukaevu survepesu ja fekaali väkljavedu koos sisendustoru puhastamise ja pesuga.

Tehnosüsteemi hooldus 24h

Tehnosüsteemid on ehitise kütte-, soojavee-, jahutus-, ventilatsiooni- ning valgustussüsteemid. Ehitiste ja tehnosüsteemide tehniline hooldamine on regulaarne tööde kompleks selleks, et hoida ehitised ja nendes paiknevad tehnosüsteemid vastavuses ettenähtud nõuetele.

Tehnosüsteemide hoolduse teenus hõlmab järgmisi tegevusi:

 • soojussõlme tehnohooldus
 • ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus
 • kütteseadmete ja -süsteemide hooldustööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd
 • hooneautomaatika hooldustööd
 • elektrikäitlus- ja hooldustööd

Küttesüsteemide hooldus

• Küttesüsteemide läbipesu, -hooldus
• Soojaveeboilerite paigaldus ja hooldus
• Küttesüsteemide tasakaalustamine
• Küttesüsteemide ehitamine ja renoveerimine
• Küttesüsteemide läbipesu, -hooldus

Tellige küttesüsteemide hoolduseks, kontrollimiseks, paigalduseks – tehnik tehnohooldusest!

Survepesu

Survepesu tehakse kanalisatsioonitorustike ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks.

Meie käsutuses on kaks erineva võimsusega survepesuautot. Kui soovite tellida kanalisatsioonitorustikule videouuringu, siis eelnevalt peab olema tehtud sama torustiku survepesu.

Teostame kanalisatsioonitorustike, sadeveetorustike ja nende kaevude survepesu. Lisaks likvideerime ummistusi ja teostame fekaali vedu.

Videouuring

Videouuringuks nimetatakse igasuguste torustike kaamerauuringu või videoanalüüsi, mille käigus selgitakse torustike ja kaevude vigastustest või takistustest.

Torustike all mõistetakse kanalisatsioonitorustike, ventilatsioonitorustike, veetorustik.

Videouuringut on võimalik teostada vanadele ja uutele torustikele.

Kontaktid

Santehnik24h.ee

Telefoon: (+372) 58 190 041

E-mail: info@santehnik24h.ee

Töötame ööpäevaringselt: 24/7

2015 Copyright Santehnik24h.ee